CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NGƯỜI DÙNG

1. Mục đích thu thập thông tin

Quý khách có thể chủ động gửi thông tin cá nhân đến Cơ Khí Thành Toàn thông qua website khi có nhu cầu được tư vấn. Cơ Khí Thành Toàn sử dụng thông tin để tiện cho mục đích liên lạc và tư vấn cho khách hàng.

2. Phạm vi được sử dụng thông tin

Thông tin Cơ Khí Thành Toàn nhận được từ người dùng sẽ được lưu hành nội bộ, Cơ Khí Thành Toàn tuyệt đối không chia sẻ thông tin với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý từ người dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin người dùng được lưu trữ không thời hạ, người dùng có thể yêu cầu Cơ Khí Thành Toàn xóa bỏ bất cứ khi nào.

4. Người/ tổ chức nào có thể được tiếp nhận thông tin?

Thông tin người dùng sẽ được lưu hành nội bộ, toàn bộ nhân viên của các phòng ban tại Cơ Khí Thành Toàn đều có thể tiếp cận và sử dụng.

5. Phương thức tiếp cận & quản lý thông tin

Thông qua số hotline, email hoặc chức năng gửi tin nhắn tại website, người dùng có thể gửi, yêu cầu chỉnh sửa, thậm chí xóa thông tin cá nhân.

6. Khiếu nại

Khi phát hiện thông tin của người dùng bị sử dụng sai mục đích mà chưa có sự đồng ý, người dùng có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline, email hoặc các thông tin liên lạc trên website hoặc đến trực tiếp trụ sở Cơ Khí Thành Toàn để được hỗ trợ xử lý.